Pensionssystemet ska vara som ljuv pianomusik med bra akustik!

Så var den då här, dagen med stort D. D som i Delbetänkande från pensionsåldersutredningen, D som i Dags att yttra sig över sagda delbetänkande, D som i Det bidde inget med det…

Anledningen är helt enkelt då Naturvetarna väljer att ställa sig bakom Sacos yttrande till fullo. I slutändan blev det en väldigt svår affär att få ihop ett eget svar på en remiss som i stort är deskriptiv och bara ger förutsättningarna för det fortsatta utredningsuppdraget. Det finns knappt något konkret att yttra sig över! Vi sparar vårt krut till dess att slutbetänkandet kommer med riktiga slutsatser. Dessutom delar vi så klart Sacos ståndpunkter, det är liksom grundförutsättningen för att ställa sig bakom svaret. Som om inte detta vore nog så är Sacos svar på remissen smått poetiskt stundom med formuleringar likt dessa:

”Saco vill mot bakgrund i detta understryka att det är viktigt att utredningen i sitt fortsatta arbete lär sig spela pensions- och socialförsäkringspianot utan att rucka den viktiga balans som utgör den svenska modellen”.

”Saco anser dock att ett viktigt forsknings- och utredningsområde gäller utforskandet av det eller de osynliga glastak som håller äldre arbetskraft tillbaka.”

Det är en konst att få folk att läsa saker som de har ett naturligt motstånd emot och konstigt nog så verkar alla frågor kring pensioner vara ett sådant ämne, fast det angår de allra flesta av oss (att barn och ungdomar inte är otroligt intresserade av pensionssystemet kan jag någonstans köpa). Saco, TCO och LO gick för ett par veckor sedan ihop och skrev ett gemensamt debattinlägg om den kommande livförsäkringsutredningen. Det är väldigt viktiga frågor, kring tjänstepensionsförsäkringar, som tas upp i debattinlägget och trots det blev det endast 2 kommentarer på DNs hemsida. 2 kommentarer!? Det är anmärkningsvärt lite för att vara en debattartikel i DN.

Det kan ha att göra med att man i debattartikeln skriver saker som ”pensioner är ett erkänt svårt område.” Kanske inte den mest säljande formuleringen och det blir väldigt svårt att skapa ett engagemang och en debatt kring frågan med sådana formuleringar. Då är det nog faktiskt bättre att likna det system som man vill se vid ett med ljuv pianomusik utan osynliga glastak som pajar akustiken…eller liknande kreativa språkliga förstärkningar. Hade du t.ex. börjat läsa den här texten om jag hade börjat med att säga att det jag nu ska skriva om har du nog ett naturligt motstånd emot eftersom det är ett erkänt svårt område?

Vad kan man mer säga om pensionsåldersutredningens delbetänkande då samt Sacos yttrande över detsamma? Ordet kompetens nämns bland annat 36 gånger i utredningen. Det är egentligen rätt lite med tanke på att utredningen är 528 sidor och man lyckas aldrig riktigt beröra hur det skiljer sig åt på arbetsmarknaden för äldre som är akademiker och de som inte har en akademisk utbildning. Däremot tar såväl utredningen som Saco upp hur viktig kompetensutveckling för äldre är för att motverka åldersdiskriminering. Likaså betydelsen av en god arbetsmiljö lyfts och där är Saco mer proaktiva än vad man är i delbetänkandet då Saco menar att man måste skapa en god arbetsmiljö genom hela livet för att verka för ett hållbart och uthålligt arbetsliv. Det räcker inte med att fokusera endast på arbetsmiljön för äldre utan man behöver satsa mer på förebyggande arbetsmiljöarbete genom hela arbetslivet!

Nu är du väl förresten sugen på att läsa mer om pensionssystemet som det ser ut idag? Så här har vi uttryckt det på vår hemsida. Ok, vi pratar inte om musik och sådant i denna text men den är väldigt lättförståelig, informativ och sidan innehåller dessutom bra länkar med mer information kring pensionssystemet. Om du inte riktigt har koll på hur det hela hänger ihop så ta dig en titt och bli inte förvånad om du finner att det inte är fullt så svårt som det ofta ges sken av…