Nytt avtal ska underlätta övergången från studier till arbete

Att arbetslivserfarenhet är enormt viktigt vet alla som är nya på arbetsmarknaden. Alltför ofta möter jag nyutexaminerade naturvetare som vittnar ofta om att de är fast i en ond cirkel, där de inte kan få ett jobb utan erfarenhet och erfarenhet utan att få ett jobb. Personligen är jag därför otroligt glad att Naturvetarna tillsammans med andra fackliga organisationer i Saco-S nu tagit fram ett avtal som ska göra det enklare för studenter att arbeta vid sidan av sina studier.

Jag är väl medveten om detta inte är en lösning som passar alla. Samtidigt tror jag att det är viktigt att pröva olika metoder för att göra det enklare att gå från studier till arbete. Det tjänar alla på; studenten, arbetsgivarna, lärosäten och samhället. Studenten får inte bara möjlighet att träna på att använda sin kunskap i en verksamhet, utan kanske också en bättre idé om vad hen vill ägna sig åt efter studierna och vilka kurser som kan underlätta att nå fram till ett initialt karriärmål. Arbetsgivarna vinner genom att få in aktuell kunskap i organisationen, men också genom att de får en länk till lärosätet. För lärosätena kan detta också bli ytterligare en kontaktyta med det omgivande samhället och bidra till en större förståelse för hur de kan bidra till att lösa aktuella utamningar. Att det är en samhällsekonomisk vinst att korta tiden mellan studier och arbete är en självklarhet.

Det avtal som nu har träffats gäller inom det statliga området, men förhoppningsvis kan det inspirera andra arbetsgivare att ta fram avtal för studentmedarbetarskap. Att vara studentmedarbetare innebär att en studerande, under maximalt fyra terminer, kan ha en tidsbegränsad deltidsanställning i statlig verksamhet. Arbetet ska vara kvalificerat och får högst omfatta 25 procent av en heltid. Viktigt också är att det finns en skrivning om att arbetsgivaren ska ta hänsyn till studentens behov av att delta i obligatoriska moment i undervisningen när arbetet planeras.

I sammanhanget vill jag passa på att förtydliga att avtalet om studentmedarskap aldrig får användas som ett argument för att begränsa studiemedlen. Det måste alltid vara möjligt att studera utan att arbeta vid sidan om. Avtalet får inte heller bli ett skäl för lärosätena att undslippa sitt ansvar när det gäller att se till att alla utbildningar på ett bra sätt förbereder studenterna för det kommande arbetslivet.

I nuläget är det naturligtvis svårt att uttala sig om effekterna av förslaget, men jag ser med spänning fram emot en utvärdering.

Vassa armbågar, runda bord och federationens kraft

Häromdagen var jag på Medlingsinstitutets konferens om ”Avtalsrörelsen och lönebildningen 2013”. Under konferensen blev jag lite trött. Orsaken stavas pajkastning och brist på konstruktivitet mellan arbetsmarknadens parter. Det var vassa armbågar! Den konstruktivitet som ändå kunde skönjas stod glädjande nog Saco-federationen för. Detta förstärktes ytterligare i en debattartikel i Arbetet samma dag. Artikeln är undertecknad av Saco-P, Saco-S och Akademikeralliansen och där skriver man följande: ”Vi behöver kollektivavtal som stödjer ett innovativt klimat, där individers drivkrafter stimuleras och goda prestationer belönas bättre. Därför bjuder vi in till rundabordssamtal om hur vi ska hantera sifferlösa avtal.”

Vissa tycker att man är lite lat när man inte skriver om något utan bara citerar…men jag råkar vara av den uppfattningen att det är en viss konst att få ihop olika källor till något eget så här kommer lite mer citat från debattartikeln: ”När lönebildningen sker lokalt är det naturligt att löneläget och löneutvecklingen varierar mellan olika individer och grupper, olika arbetsplatser och rent geografiskt. Sifferlösa avtal innebär inte automatiskt att löneökningarna blir större. Däremot kan det bli större variation. Sverige är ett litet, handelsberoende land och medvetenheten om att löneökningarna ska hållas på realistiska nivåer är stark. Ingenting pekar mot att löneökningsnivåerna seglar iväg långt över det så kallade märket.”

En av våra ombudsmän var också ute och uttalade sig om vår färska lönestatistik på vår Facebook-sida igår och sa då så här: ”Kom ihåg att lönestatistiken endast ger ett riktvärde. Lönen ska vara individuell och differentierad. För att hitta argument som biter måste du fundera på vad just du kan göra för att komma upp på en högre lönenivå, i klass med de bästa i din befattning, eller varför inte över?”. För att återigen koppla till debattartikeln från i onsdags (glöm inte, det är en konst!) om sifferlösa avtal: ”Visst finns det utmaningar. Vi har sett att vissa arbetsgivare inte förstått intentionen i avtalet. Kanske, av ren okunskap, använder siffror och procentsatser som utgångspunkt i löneprocessen istället för att prata om verksamhetens mål och resultat, kompetensförsörjning på kort och lång sikt och medarbetares kompetens och resultat kopplat till löneutvecklingen. ”

Konsekvensen av allt detta sammantaget är att det är något av en utmaning att prata lönestatistik kopplat till sifferlösa avtal. För min uppfattning är också att fackligt förtroendevalda och medlemmar ibland gör en tankevurpa när det gäller användandet av lönestatistik och letar efter en siffra i lite för hög utsträckning. Lönestatistiken ger ingen objektiv sanning! Är den då inte oviktig, vad gör den för nytta? Nej, den är verkligen inte oviktig utan den ger en vägledning och är ett stöd.  Men det gäller att tänka till lite och då kan man med fördel snegla på vår löneskola för att få inspiration.

En sak som vår årliga löneenkät fångar upp är också hur löneprocessen kring de sifferlösa avtalen utvecklas över tid. Vi är, precis som den citerade debattartikeln ovan satt ljuset på, inte i mål men det visar sig att allt fler av våra medlemmar uppfattar att löneprocessen fungerar bättre och bättre över tid. Det är också en process i processen att få detta med sifferlösa avtal att fungera till hundra procent hos alla arbetsgivare.

Federationens kraft ger kanske lite dåliga vibbar, i alla fall om man likt mig kopplar det till Star Wars, men det är inga mörka krafter jag syftar på utan det är Saco-federationen. En ljus kraft i samhället som bjuder in till rundabordssamtal när alla andra vässar armbågarna! Med kraft menar jag allt som ett fackligt medlemskap i ett Saco-förbund innebär i form av förmåner, inkomstförsäkring, stöd m.m. men mer specifikt menar jag i det här fallet faktiskt Saco Lönesök och den förhandlingskraft det ger medlemmarna. Men icke att förglömma menar jag faktiskt främst, precis som i Star Wars, att kraften finns inom varje människa. Våra medlemmar är kompetenta!

Sveriges bästa lönestatistik är uppdaterad med nya siffror och du som är medlem i Naturvetarna eller något annat Saco-förbund har nu möjlighet att ta del av den. Använd den klokt i just din specifika situation och tveka inte att kontakta ombudsmännen för att vässa dina argument.

Må federationens kraft vara med dig!