Pensionssystemet ska vara som ljuv pianomusik med bra akustik!

Så var den då här, dagen med stort D. D som i Delbetänkande från pensionsåldersutredningen, D som i Dags att yttra sig över sagda delbetänkande, D som i Det bidde inget med det…

Anledningen är helt enkelt då Naturvetarna väljer att ställa sig bakom Sacos yttrande till fullo. I slutändan blev det en väldigt svår affär att få ihop ett eget svar på en remiss som i stort är deskriptiv och bara ger förutsättningarna för det fortsatta utredningsuppdraget. Det finns knappt något konkret att yttra sig över! Vi sparar vårt krut till dess att slutbetänkandet kommer med riktiga slutsatser. Dessutom delar vi så klart Sacos ståndpunkter, det är liksom grundförutsättningen för att ställa sig bakom svaret. Som om inte detta vore nog så är Sacos svar på remissen smått poetiskt stundom med formuleringar likt dessa:

”Saco vill mot bakgrund i detta understryka att det är viktigt att utredningen i sitt fortsatta arbete lär sig spela pensions- och socialförsäkringspianot utan att rucka den viktiga balans som utgör den svenska modellen”.

”Saco anser dock att ett viktigt forsknings- och utredningsområde gäller utforskandet av det eller de osynliga glastak som håller äldre arbetskraft tillbaka.”

Det är en konst att få folk att läsa saker som de har ett naturligt motstånd emot och konstigt nog så verkar alla frågor kring pensioner vara ett sådant ämne, fast det angår de allra flesta av oss (att barn och ungdomar inte är otroligt intresserade av pensionssystemet kan jag någonstans köpa). Saco, TCO och LO gick för ett par veckor sedan ihop och skrev ett gemensamt debattinlägg om den kommande livförsäkringsutredningen. Det är väldigt viktiga frågor, kring tjänstepensionsförsäkringar, som tas upp i debattinlägget och trots det blev det endast 2 kommentarer på DNs hemsida. 2 kommentarer!? Det är anmärkningsvärt lite för att vara en debattartikel i DN.

Det kan ha att göra med att man i debattartikeln skriver saker som ”pensioner är ett erkänt svårt område.” Kanske inte den mest säljande formuleringen och det blir väldigt svårt att skapa ett engagemang och en debatt kring frågan med sådana formuleringar. Då är det nog faktiskt bättre att likna det system som man vill se vid ett med ljuv pianomusik utan osynliga glastak som pajar akustiken…eller liknande kreativa språkliga förstärkningar. Hade du t.ex. börjat läsa den här texten om jag hade börjat med att säga att det jag nu ska skriva om har du nog ett naturligt motstånd emot eftersom det är ett erkänt svårt område?

Vad kan man mer säga om pensionsåldersutredningens delbetänkande då samt Sacos yttrande över detsamma? Ordet kompetens nämns bland annat 36 gånger i utredningen. Det är egentligen rätt lite med tanke på att utredningen är 528 sidor och man lyckas aldrig riktigt beröra hur det skiljer sig åt på arbetsmarknaden för äldre som är akademiker och de som inte har en akademisk utbildning. Däremot tar såväl utredningen som Saco upp hur viktig kompetensutveckling för äldre är för att motverka åldersdiskriminering. Likaså betydelsen av en god arbetsmiljö lyfts och där är Saco mer proaktiva än vad man är i delbetänkandet då Saco menar att man måste skapa en god arbetsmiljö genom hela livet för att verka för ett hållbart och uthålligt arbetsliv. Det räcker inte med att fokusera endast på arbetsmiljön för äldre utan man behöver satsa mer på förebyggande arbetsmiljöarbete genom hela arbetslivet!

Nu är du väl förresten sugen på att läsa mer om pensionssystemet som det ser ut idag? Så här har vi uttryckt det på vår hemsida. Ok, vi pratar inte om musik och sådant i denna text men den är väldigt lättförståelig, informativ och sidan innehåller dessutom bra länkar med mer information kring pensionssystemet. Om du inte riktigt har koll på hur det hela hänger ihop så ta dig en titt och bli inte förvånad om du finner att det inte är fullt så svårt som det ofta ges sken av…

Klara besked från regeringen!

Jag håller precis på med att formulera Naturvetarnas svar på vård- och omsorgsutredningens slutbetänkande ”Gör det enklare!” När jag satt med remissen framför mig häromdagen kom Helena (Nicklasson alltså, förbundsdirektören på Naturvetarna) in på mitt rum.

Helena – jag läste på text-tv i helgen att det är klart nu att man ska inrätta den där nya tillsynsmyndigheten inom vård- och omsorg.

Undertecknad – öhhh, nej alltså jag sitter ju och svarar på remissen just nu.

Helena – men jag är helt säker på att de skrev att de hade inrättat myndigheten och beslutat om hur mycket medel de skulle tilldelas och hela bidevippen (hon kanske faktiskt inte sa bidevippen men det är så jag minns det så här i efterhand).

Undertecknad – öhhh, nej men alltså det är ju inte möjligt eftersom förslaget är ute på remiss nu.

Helena – ja, men titta in på text-tv i alla fall så får du se. Jag är helt säker på att det var inspektionen för vård- och omsorg man skrev om.

Jag har haft ganska mycket de senaste dagarna så även om jag inte betvivlade sanningshalten i det Helena sa så gick jag inte in för att verifiera uppgifterna förrän alldeles nyss då jag just satt och arbetade med vårt remissvar. Om ni inte vet det så kan jag informera om att det är omöjligt att söka i text-tvs texter på internet men jag hittade följande nyhet från svt.se/nyheter som bekräftar Helenas uppgifter. Man har alltså valt att inrätta en ny myndighet för tillsyn inom vård- och omsorg parallellt med att förslaget är ute på remiss…och med ett annat upplägg än vad som föreslagits i remissen.

Jag känner mig smått perplex till det hela och det gör även den särskilt tillkallade utredaren i vård- och omsorgsutredningen Stefan Carlsson. Han är också kritisk till att man bara gör en tillsynsmyndighet av det som idag ligger på Socialstyrelsen, medan det i förslaget som är ute på remiss är all tillsynsverksamhet från de olika vårdmyndigheterna som ska samlas under ett tak. Det är också detta vi har varit mest positiva till i våra tidigare yttranden kring utredningen, att all tillsyn inom detta område ska samlas i en renodlad statlig tillsynsmyndighet med ökade resurser till hands. Men att Göran Hägglund (KD) kände sig stressad att agera fort och ogenomtänkt kan man i viss mån förstå då hans allianskamrat Kent Persson (M) i juni föreslog en särskild inspektion för äldrevården då han var helt ovetande om förslagen i vård- och omsorgsutredningens slutbetänkande.

Om inte ens politikerna har koll på vad som är på gång så är det än svårare för oss som vill vara med och påverka kring olika frågor när det är så här rörigt. Hur ska man till exempel tänka kring en remiss där man vet att regeringen redan har valt att göra något annat än det som föreslås i underlaget? För första gången under mina år som utredare, och det har blivit ett gäng numera, är jag rådvill inför en remiss. Det är en ovan och lite skrämmande känsla. Det måste finnas en tydlighet i hur man agerar från regeringshåll!

När vi ändå är inne på det här spåret med lite oförutsägbara handlingar av regeringen så presenterades en proposition om ett stärkt stöd för bemanningsanställda häromdagen. Regeringen hade inte så mycket val skulle man likväl kunna säga då det handlar om att införliva EU:s bemanningsdirektiv i svensk rätt. Oförutsägbarheten i det här fallet handlar om att EU hade krävt att bemanningsdirektivet skulle vara införlivat i svensk lag drygt ett år tidigare än vad som nu blir fallet, vid årsskiftet 2012/13. Huvudsyftet med lagen är att ge bättre villkor för de 10 procent av bemanningspersonalen som arbetar i företag utan kollektivavtal. När lagen träder i kraft borde dock behovet för den omedelbart bli överflödigt eftersom det är bättre för de företag som inte har kollektivavtal i nuläget att träffa avtal, då dessa är överlägsna lagstiftning. Kollektivavtal kan bättre anpassas till de specifika villkor som råder för en arbetsgivare och dess anställda.

DN skrev om detta häromdagen och avslutade då sin artikel på ett väldigt träffande sätt: ”Även den bemanningsanställde vars arbetsgivare saknar kollektivavtal och inte självmant följer den nya lagen kan behöva gå till tingsrätten. För den som inte är medlem i facket kan det bli en dyr affär.” Ur denna aspekt är det självfallet också bättre för alla bemanningsanställda om arbetsgivarna träffar kollektivavtal samt att man är medlem i ett fackförbund som kan tillvarata ens intressen.