Det behövs fler naturvetare som kan arbetsmiljö

Igår var det skyddsombudens dag och i samband med det anordnades också en mässa om arbetsmiljöfrågor på Stockholmsmässan. Det är bra att arbetsmiljöfrågorna uppmärksammas av arbetsmarknadens parter. Själv fick jag en nyttig tankeställare under en intervju med en medlem som arbetar med arbetsmiljöfrågor. ”Vi ska se till att alla kan gå till arbetet utan att riskera sin hälsa.” Var svaret på en fråga om vad arbetet gick ut på.
Arbetsmiljöfrågorna är viktiga för Naturvetarna. Dels därför att vi är en facklig organisation och att en bra arbetsmiljö är grundläggande för att våra medlemmar ska kunna må bra och prestera så bra som möjligt. Dels därför att det inom Naturvetarna finns flera yrkesgrupper som är inriktade på att arbeta professionellt med arbetsmiljö. Arbetsmiljöingenjörer, arbetsmiljöinspektörer samt yrkes- och miljöhygieniker är exempel på några yrken där det ofta är nödvändigt att ha en naturvetenskaplig bakgrund.
Kemiska och fysiska hälsorisker finns tyvärr fortfarande på våra arbetsplatser. Buller, strålning samt exponering för kemiska och biologiska ämnen är reella problem. Det kan tyckas självklart att man inte ska bli sjuk av att arbeta, men om vi ska kunna leva upp till detta till synes så enkla krävs kompetens och kunskap. Tyvärr når forskning inom arbetsmiljö sällan ut till de som behöver kunskapen. Det saknas en sammanhållen aktör. Naturvetare skulle också med sin gedigna vetenskapliga skolning kunna göra en insats som bärare och förmedlare av ny kunskap.
En konsekvens av den tekniska utvecklingen är att de utmaningar vi idag står inför inom arbetsmiljöområdet har blivit allt mer komplexa. För att göra bedömningar av hälsorisker räcker det inte längre med gymnasiekompetens inom det naturvetenskapliga området. Det är därför glädjande att det numera finns ett magisterprogram i teknisk företagshälsovård för de som har en naturvetenskaplig grundexamen. Jag hoppas att fler naturvetare kommer att vilja arbeta med att förbättra vår arbetsmiljö framöver.
Det är också glädjande att det inom Saco numera finns tre regionala skyddsombud som är naturvetare. De regionala skyddsombuden ska framför allt hjälpa små privata företag med att upprätta rutiner för arbetsmiljöarbetet.
Läs gärna också Karin Fristedts inlägg på Sacobloggen om de hjältar i det fördolda som fått kollegornas förtroende att vara skyddsombud.