Var det verkligen en fullkomlig överraskning?

Kom det verkligen som en fullkomlig överraskning när Naturvetarnas och de andra akademikerförbundens igår sa upp det avtal som möjliggjort för medlemmar inom industrin att vara med i både ett Saco-förbund och Unionen till en medlemsavgift? Enligt tidningen Kollega kom beskedet helt utan förvarning, men faktum är att Akademikerförbunden och Unionen länge varit överens om att möjligheten till dubbelanslutning ska tas bort.

Tiden har hunnit ikapp överenskommelsen om dubbelanslutning som är från 1970-talet. Idag blir förbunden starkare genom att vara tydliga i sina krav och i medlemmarnas förbundstillhörighet. Men trots att man varit överens har ingenting hänt.

Orsaken är att förbunden inte varit överens om hur processen skulle gå till. För Naturvetarna och de andra akademikerförbunden har det varit viktigt att förändringen skulle ske så smidigt som möjligt och undvika oreda och merarbete för de lokala klubbarna. Vi ville därför att dubbelanslutningen skulle upphöra samtidigt för alla medlemmar, oavsett förbundstillhörighet. Unionen, å sin sida, ville ta ett förbund i taget. För att bryta det dödläge som uppstått, bestämdes sig Naturvetarna och våra systerförbund för att gemensamt göra slag i saken. Att det skulle komma just igår, var därför den stora överraskningen, inget annat.

Tycker då inte Naturvetarna och de andra akademikerförbunden att det är bra att samverka och få gemensam styrka på arbetsplatserna? Jo, absolut. Det är därför akademikerförbunden samarbetar lokalt i gemensamma föreningar – akademikerföreningarna. Akademikerförbunden har gemensam värdegrund som vilar på betydelsen av akademikernas kompetens och vikten av att de får erkännande för sin kompetens och sitt ansvarstagande för verksamheten, inte minst i lönen.

I vissa frågor är akademikerföreningarna och unionenklubbarna överens och då är det en styrka att samverka för att få en samlad röst på arbetsplatsen. I andra frågor har vi och Unionen olika åsikter, som till exempel i löneavtalen. Om medlemmar då tillhör två förbund med olika krav skapar det otydlighet och det blir svårt att företräda medlemmarna på bästa sätt. Det är klart att klubbarna ska fortsätta att samordna sig när det är positivt för medlemmarna. Skillnaden mot tidigare blir att det kommer att vara tydligt vem som företräder varje enskild medlem och vem som har medlemmens mandat att föra hans eller hennes talan. Otydlighet om roller och ansvar bäddar alltid för problem som inte gynnar någon.

Naturvetarnas hela verksamhet bygger på expertkunskaper om naturvetares kompetenser, möjligheter, branscher och arbetsmarknad – skräddarsytt och exklusivt för medlemmarna. Vi försöker förvalta uppdraget från våra medlemmar så att det alltid ska vara till gagn för både den enskilde medlemmen och för naturvetargruppen som helhet. Därför arbetar vi aktivt med frågor om den naturvetenskapliga forskningens förutsättningar, de naturvetenskapliga professionernas ställning samt villkor för naturvetares branscher. Vi satsar förbundets resurser på att ge kvalificerad service till medlemmarna och samtidigt företräda naturvetares intressen på arbetsmarknaden och i samhället.

Vi är övertygade om att naturvetares insatser är avgörande för en positiv samhällsutveckling. Därför satsar vi på att bli en ännu starkare företrädare för naturvetare och samlad kraft för naturvetares frågor! Så naturvetare får möjlighet att göra skillnad, för oss alla!

Share

Vikten av naturvetare i samhällsdebatten!

“En naturvetenskaplig bildningsgrund är en lika nödvändig ingrediens i det offentliga samtalet som de humanistiska och samhällsvetenskapliga.”

Så utryckte sig Ulrika Björkstén (chef för vetenskapsredaktionen på Sveriges radio) på tidningencurie.se. Och vad vore samhällsdebatten utan naturvetare?

Naturvetare har en viktig roll i samhällsutvecklingen. De blir intervjuade i tv, radio och tidningar kring frågor som berör människors och jordens hälsa och utveckling. Men tyvärr är det inte alltid vi naturvetare får det erkännande som vi förtjänar. Många politiska beslut fattas bortom naturvetares kompetens. Allt för många gånger har politiker och beslutsfattare gått emot forskarnas rekommendationer trots att de sökt deras kunskap för att fatta bra och långsiktiga beslut.

Därför är det viktigt att Naturvetarna lyfter fram naturvetares sakfrågor i samhällsdebatten och stärker vår röst. Att synliggöra naturvetares kompetens är ett ständigt pågående arbete. Inte minst genom att vi följer den rådande samhälsdebatten, reagerar och tycker till.

Ett mycket bra exempel på där Naturvetarna positionerar sig i samhällsdebatten är Kristofer Jervinges debattartikel i Svenska Dagbladet den 14 februari. Debattartikeln visar på problemet med brist på nationell samordning som drabbar många av våra livsmedels-, djur-, miljö- och hälsoskyddsinspektörer, och kopplar detta till den nu snudd på groteska hästköttsskandal som drabbar Europa. Ett annat bra exempel är debatten om brister i forskningssystemet som blossade upp i höstas efter Sofie Anderssons debattartikel på tidningencurie.se. Har ni inte läst artiklarna så rekommenderar jag er att göra det. Inte minst för att se förbundets arbete i samhällsfrågorna.

Naturvetarna är en viktig aktör i det moderna samhällsbygget. Våra medlemmar har de nyckelkompetenser som krävs för att lösa de globala utmaningarna. Att Naturvetarna tar plats i samhällsdebatten är därför ett prioriterat mål för förbundet.

För att vidga debatten och synliggöra fler branschspecifika frågor kommer Naturvetarbloggen att bjuda in gästbloggare under våren. Gästbloggarna kommer bland annat från Naturvetarnas professionsföreningar och samarbetsorganisationer. Trevlig läsning!

Ivar de la Cruz
ordförande Naturvetarna

Share

We want you…i alla fall om du är medlem i Na och har fått löneenkäten!

Jag blev glad när jag läste min bloggkompis Sofies inlägg häromveckan om Det grå, gubbiga facket. Nu var ju slutsatsen att facket inte är gubbigt och grått, annars hade jag gjort tummen ned även om jag personligen gillar dova färger på mina kläder och börjar närma mig den ålder då det snart är dags för hatt. Sofie visade tydligt i sin text att den svenska arbetsmarknaden kräver ett fackligt engagemang. Avslutningen på inlägget var ”att det måste vara en kärnuppgift för alla som arbetar inom den fackliga sfären att både förklara och motivera det vi gör”.

Ok, jag ska försöka förklara och motivera det jag gör just nu. Jag har gjort en enkät som är gjord för de som svarar på den. Ni tror mig inte? Det är helt sant! Den kallas för Naturvetarnas löneenkät 2012. Jag vet själv hur trött man blir på alla enkäter som man bombarderas av ständigt men då är det ju enkäter man inte berörs av. Med den här enkäten är det så att om man inte besvarar den, och fler medlemmar i förbundet tänker likadant, så får vi en dålig lönestatistik vilket ytterst påverkar alla som är medlemmar i Naturvetarna. Vi arbetar alltid för våra medlemmars bästa men här har man alltså ett fall där vi (och då menar jag medlemmar såväl som tjänstemän) verkligen är i högsta grad beroende av att medlemmarna är aktiva.

Det finns ett klockrent citat från Hans-Erik Källman, nyvald styrelseledamot på kongressen i förra veckan, om löneenkäten som lyder: ”Om jag ska få något tillbaka måste jag också bidra.” Jag borde egentligen inte behöva förklara och motivera det mer än så då det här är en produkt som borde sälja sig själv…och det gör den. Vi har i år förbättrat möjligheterna att svara direkt i smartphone eller på padda. Det går så enkelt och det tycker alla som får enkäten också. De tre första dagarnas svarsfrekvens var sex procent högre jämfört med 2011. Keep it up!

Din egen unika länk till enkäten är endast ett par knapptryckningar bort förutsatt att du är medlem i Naturvetarna och har fått en länk till din e-post. Om du är medlem och inte har fått en länk scrolla längst ner på Naturvetarnas hemsida och fyll i dina uppgifter. Är du inte medlem och är naturvetare? Gå med, om inget annat för att få en unik enkät!

Skjut inte upp till imorgon vad du kan göra idag…allra helst som jag kommer att skicka påminnelser i tre veckor framåt om man inte har besvarat enkäten. På detta sätt skiljer sig nämligen inte denna enkät från någon annan enkät i samhället…man kan inte få allt.

Share