Stort engagemang för unga forskare

I veckan har jag slitit hårt med de sista intensiva förberedelserna inför Stockholm Meeting den 15 april. Det verkar vara någon slags naturlag att allt måste ske i absolut sista minuten. Med stigande frustration inser jag att påskhelgen inte alls kommer att bli fri från arbete och att min familj förmodligen kommer att hålla detta emot mig lång tid framöver. Nåväl det finns ljuspunkter som alla samtal jag har fått från tv, journalister, forskare och andra spännande naturvetare. Till de roligare kontakterna hör en naturvetare som arbetar på EU-kommissionen med att finansiera verkligt banbrytande it-projekt och där ansökningsprocessen i sig är nydanande. En kort obyråkratisk projektbeskrivning räcker i första skedet. Mer information finns här http://cordis.europa.eu/fp7/ict/programme/fet_en.html.

En annan medlem är kommunikationschef för Världsutställningen i Shanghai som öppnar sina portar den 1 maj och pågår till 31 oktober. Det svenska temat för utställningen är ”Spirit of Innovation”, så här finns många gemensamma intressen. Tydligen kommer över 100 svenska företag delta i den svenska paviljongen på 3000 kvm; http://www.expo2010.se.

Ryktet om konferensen har till och med spritt sig utanför Sveriges gränser. Forskaren Ian Mills mejlade mig och berättade om en artikel han skrivit tillsammans med Sir Richard Sykes i Science Translational Medicine; http://stm.sciencemag.org/content/2/24/24cm10.abstract . Artikeln handlar om hur högriskforskning, som till exempel att koppla genetiska skillnader till sjukdomar, bör organiseras och finansieras. Deras huvudpoäng, är om jag förstått det rätt att staten måste ha en mycket tydlig roll när det gäller långsiktig finansiering och när det gäller att utveckla begåvade forskare

Unga forskares situation, möjligheter och forskningens betydelse för samhällsutvecklingen är utan tvekan ett ämne som engagerar. Låt oss hoppas av SvT24 kommer att nappa på förslaget att sända politikerdebatten i tv, så att alla ni som inte har möjlighet att komma till Stockholm får en möjlighet att ta del av vad som sägs.

Trevlig påsk!
Marita Teräs, informationschef Naturvetarna

Premiär för Naturvetarbloggen

Naturvetarna har fantastiska medlemmar. De har intressanta arbeten och ofta en massa spännande att berätta. För mig är det ofattbart att medierna inte skriver mer om det som naturvetare åstadkommer varje dag i sitt arbete. Visst vi naturvetare är inte så många, men i alla fall.
För naturvetare skulle sociala medier som bloggar, twitter, Linkedin och Facebook kunna bli en vändpunkt. Helt plötsligt har vi helt nya möjligheter att ta plats i debatten och få kontakt med varandra. Naturvetarna vill självklart bidra till denna process. Den här bloggen är tänkt att ge naturvetare i Sverige en röst. Den är också tänkt att ge representanter från naturvetarnas fackliga organisation Naturvetarna en möjlighet att föra en dialog om det arbete som de utför varje dag för att du som är naturvetare ska få bästa möjliga förutsättningar att göra ett bra jobb.
Själv planerar jag att blogga om mycket av de jag får vara med om som informationschef för Naturvetarna och som jag tror kan vara intresse för en bredare skara. I mitt arbete har jag förmånen att träffa en mängd människor som ägnar sig åt saker som har betydelse för dig som naturvetare. Regelbundet kommer jag också att kasta ur mig frågor för att få feedback på idéer och det arbete som förbundet utför.