Satsa på drama nästa gång

Tv-serien ”Felix stör en ingenjör” debatteras just nu i Ny teknik, http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3051255.ece#comments. Upprinnelsen till diskussionen är en debattartikel av civilingenjören och nationalekonomen Johan Edfeldt. Enligt honom förstör serien snarare för ingenjörerna och de pengar som Teknikföretagen tillskjutit för att göra satsningen möjlig ser han som ett stort slöseri på pengar. Jag tror att han har fel av det enkla skälet att all uppmärksamhet som naturvetare och tekniker får i ett så kraftfullt media som tv är positivt. Tv-serien CSI var varken särskilt verklighetstrogen eller hade forskning och utveckling i fokus. Trots det har serien lett till ett sällan skådat uppsving av sökande till utbildningar i forensisk vetenskap. Det som avgör om ”Felix stör en ingenjör” fungerar eller inte är om serien har höga tittarsiffror bland ungdomar. Om det är så eller inte vet jag inte. Min gissning är i vart fall att en dramaserie, med naturvetare och ingenjörer i huvudrollerna, skulle lyckas bättre. Det viktiga är i så fall inte att alla fakta stämmer och att det är verklighetstroget, utan att det finns en spännande story och människoöden att engagera sig i.

Marita Teräs, kommunikationschef Naturvetarna