Febern stiger inom biotech enligt the Economist

Enligt en artikel i the Economist tyder mycket på att den senaste ökningen av investeringar i biotech är en boom som inte kommer att följas av ytterligare en ”bust”. Förvisso fokuserar artikeln på biotechinvesteringar och börsintroducering av mindre biotechföretag i USA men det är ändå intressant läsning. Texten sätter fokus på den strukturomvandling som branschen har genomgått och fortfarande genomgår, där många mindre biotechföretag har blivit forskningsmotorer för de större företagen.

Sanofi, en fransk läkemedelsjätte, pumpar till exempel in 1 miljard dollar i Regenerons, ett mindre amerikanskt biotechföretag, forskningsprogram bara under 2014. Tanken är att kombinera Regenerons spetskompetens i forskning med Sanofis förmåga att få ut produkter på marknaden. Celgene, en av USAs största biotechföretag har en liknande ”distributionsmodell” för FoU, där man finansierar forskningen i mindre företag.

Som sagt, mest är det intressant läsning men kanske kan man också hålla en eller två tummar för att lite av detta också spiller över Atlanten…närmare bestämt på Sverige.