Om att ställa krav på arbetsgivaren

I ivern att hitta ett nytt jobb är det lätt att glömma bort att ställa krav på arbetsgivaren. Coachen Nina Jansdotter rekommenderar just detta och har startat en ny jobbsajt med fokus på 80-talisternas krav på arbetsgivaren. Läs reportaget i Skåne City . Tyvärr finns naturvetare inte med som grupp på jobbsajten, http://www.opencvprofile.com/. En brist som redan påtalats av uppmärksamma medlemmar. Om du är naturvetare och chef håll även utkik efter Naturvetarnas seminarium ”Passar du in i min CV?” för råd om hur du kan bli en attraktivare chef genom att arbeta strategiskt med utvecklingssamtal och lön i kunskapsorganisationer.

Christel Lindgren, karriärrådgivare

Mätfel eller klarsynthet?

I torsdags fick medlemmar i föreningen Vetenskap & allmänhet chansen att lyssna till en presentation av en ny rapport om svenskars syn på forskning, http://www.v-a.se/artiklar/forsamrat_klimat_for_forskning/. Det finns en hel del tänkvärt i rapporten. Att synen på forskning är mindre positiv än tidigare är oroande. En möjlig förklaring är förstås att forskningen blivit en del av det dagliga nyhetsflödet och att det som sådant blir mer kritiserat. En annan att frågorna varit för svåra att svara på, men är det verkligen så?

En dramatisk skillnad från tidigare år var också att endast 38 procent, jämfört med 53 2003, ansåg att svensk forskning var konkurrenskraftig. Detta är allvarligt och tyvärr finns det många forskare som håller med. Under den universitetsturné som vi anordnade i vintras kom det fram att möjligheten att bedriva verkligt nydanande forskning på svenska universitet kraftigt försämrats under de senaste 20 åren. Anledningarna till det är många, men allt mindre resurser per forskare är ett problem. Avsaknaden av tydliga karriärvägar och ett system där det mesta av forskningen görs av doktorander är andra. Den som vill veta mer om detta rekommenderas att läsa skriften från unviersitetsturnén, http://stockholmmeeting.se/wp-content/uploads/2010/04/2010_Broschyr-A5_18314-Broschyr-A5.pdf. Vetenskap & allmänhets rapport pekar också på att en mindre andel håller med om att Sverige har ett bra forskningsklimat, 27 procent idag jämfört med 34 2003. Kan det vara så att svaren faktiskt avspeglar verkligheten?

Marita Teräs, kommunikationschef Naturvetarna