Stolt och solidarisk

Nyss hemkommen från en resa till Grönland med Nordiska fackens samorganisation (NFS), känner jag mig stolt över att arbeta fackligt. Mer än någonsin behövs starka fackliga organisationer som kan stå emot stora multinationella företag som saknar respekt för enskilda staters lagar och avtal. När det finns storbolag som inte ens enskilda stater rår på är det lätt att inse att fackliga organisationerna har en viktig roll att spela genom samverkan nationellt, i Norden, EU och världen.
International Trade Union Confederation (ITUC) kritiserade nyligen I skarpa ordalag flera globala klädmärken för att de vägrar att ställa sig bakom en arbetsmiljöplan för att ge textilarbetare i Bangladesh en säkrare arbetsplats. Men vi har problem även på närmare håll. Ryanair förhandlar av princip inte med fackliga organisationer och de villkor som personalen arbetar under har nyligen väckt en hel del uppståndelse i vårt grannland Norge. NFSs styrelse fördömer Ryanairs agerande och understryker att de förväntar sig att bolaget följer nationella lagar. Måste erkänna att det känns främmande och märkligt att sådana här typer av uttalanden ska behövas i ett modernt samhälle. Samtidigt inser jag efter att ha lyssnat på Grönlands största fackliga organisation SIK att fackliga rättigheter, liksom miljöhänsyn, inte på något sätt kan tas för självklart när de ställs emot arbetstillfällen i ett samhälle där arbetslöshet är ett ständigt hot.
Grönlands landsstyre har nyligen antagit en Storskalalag, som frångår den nordiska arbetsmarknadsmodellen och bidrar till social dumpning, för att tillmötesgå utländska investerare. Även här agerar NFSs styrelse och skriver i ett uttalande att ”Det är djupt problematiskt att utländska företag som investerar i den grönländska utvinningsindustrin kan tillåtas att frångå grönländska kollektivavtal.”
En av de stora behållningarna med att ha fått förmånen att vara med på NFS möte på Grönland är en bestående känsla av att vi som arbetar fackligt behövs mer än någonsin i en omvärld som tycks bli allt tuffare. Vår uppgift är att förena sysselsättning med ett hållbart arbetsliv och vara en motvikt till storbolagen. När det gäller detta står facken enade och de ideologiska skillnaderna bleknar för en stund.