Är du naturvetare i djurbranschen?

Allt fler naturvetare arbetar med djur. Inom Naturvetarna finns djurskyddsinspektörer, husdjursagronomer, etologer, zoologer samt djursjukskötare m.fl. För att på ett bättre sätt kunna driva synliggöra dessa grupper i djurbranschen kommer Naturvetarna att vara medlem i Djurbranschens yrkesnämnd, DYN, under 2013. Organisationen företräder medlemsorganisationer såsom zoofackhandel, djurparker, 4H, läkemedelsindustri, försäkringsbolag, uppfödare, utbildningsorganisationer, djurskydd och djurhem som har verksamhet mot alla djur utom lantbruksdjur och häst. De senare ingår i andra yrkesnämnders verksamhet.

I måndags deltog jag på DYNs styrelsemöte som adjungerad representant för Naturvetarna. Det var många frågor som var av intresse och nedan har jag skrivit lite kort om några av dem. Om det här nätverket ska bli av värde för oss naturvetare krävs engagemang från er som arbetar med de här frågorna professionellt. Kommentera gärna det här inlägget eller ta kontakt med mig direkt.

Några punkter som jag bedömde kan vara av särskilt intresse för naturvetare:
• Etisk prövning av användning av djur i forskningen är nu avgiftsbelagd. Avgifterna är höga och har medfört att ansökningar nu klumpas ihop, vilket försvårar bedömningen.
• Jordbruksverket håller på att tittar på den framtida hälso- och sjukvården för djur. Djursjukskötare är en dyr utbildning och frågan är hur många som kommer att behövas. Diskuterar att införa en gymnasieutbildning för undersjukskötare. Branschen positiv till detta och vill också ha en längre övergångsperiod p.g.a. av svårigheter att klara bemanning under jourerna. I nuläget en trend att föra över uppgifter till veterinärer istället, eftersom de är behöriga att göra allt. Också problem med examinationerna för att bli legitimerad, som sköts av SLU. I nuläget saknas beskrivningar för alla kategorier, utom för veterinärerna, kring vad man får och inte får göra. Det är ett problem är att formell, snarare än reell kompetens blir styrande. För läkemedelsbolag är det ett bekymmer att det inte verkar som att det kommer att bli meriterande att arbeta hos dem. DYN kommer att arbeta med frågan under 2013.
• Etiska frågor är i fokus och DYN ser ett behov av att diskutera de här frågorna. Bland anant har djurparker kritiserats i medierna för sin djurhållning och zoohandeln för spridning av invasiva arter.
• Ansökningarna till naturbruksgymnasierna har minskat och det kan bero på att det finns otydligheter kring möjligheterna att få naturvetenskaplig behörighet.
• Kungliga Skogs- och lantbruksakademin kommer att ordna ett seminarium om utbildningsstrategier inom den gröna sektorn efter årsskiftet.
• LRF har startat sajten www.pluggagront.se. Här finns yrkesbeskrivningar för en hel del naturvetare, som säkert kan bli ännu bättre med din hjälp. Det samma gäller Sacos sajt www.valjayrke.se.

Nästa möte med DYN kommer att äga rum på Naturvetarnas kansli den 7 mars. Jag hoppas att jag till dess kommer att vara väl förberedd tack vare alla våra engagerade medlemmar.