Teknikens möjligheter

Jag kan inte annat än att hålla med Lars Dahmén. Sverige behöver, precis som han skriver i artikeln Ta tillbaka tätpositionen i Computer Sweden, en vision om teknikens möjligheter. Lars Dahméns utgångspunkt är it-politiken, men detta är bara ett av de områden där Sverige har möjlighet att gå i täten. Life science och Clean Tech är exempel på andra tillväxtbranscher där vi har möjlighet att ligga före. Sacoförbundet Naturvetarna har många medlemmar i samtliga dessa branscher och är självklart angelägna om att arbetsmarknaden för naturvetare ska vara bra även fortsättningsvis. Detta är viktigt om vi ska få fler ungdomar att satsa på en naturvetenskaplig utbildning, men också för att skapa tillväxt i Sverige och med det fler arbetstillfällen åt en bredare skara än bara naturvetare. För att lyckas behövs visioner och en politik som stimulerar innovationer och entreprenörskap samt fortsatta satsningar på utbildning och forskning.  I vårt idéprogram Naturvetarnas framtidsrecept har vi utvecklat dessa tankegångar ytterligare.

Marita Teräs, kommunikationschef Naturvetarna