Nytt avtal ska underlätta övergången från studier till arbete

Att arbetslivserfarenhet är enormt viktigt vet alla som är nya på arbetsmarknaden. Alltför ofta möter jag nyutexaminerade naturvetare som vittnar ofta om att de är fast i en ond cirkel, där de inte kan få ett jobb utan erfarenhet och erfarenhet utan att få ett jobb. Personligen är jag därför otroligt glad att Naturvetarna tillsammans med andra fackliga organisationer i Saco-S nu tagit fram ett avtal som ska göra det enklare för studenter att arbeta vid sidan av sina studier.

Jag är väl medveten om detta inte är en lösning som passar alla. Samtidigt tror jag att det är viktigt att pröva olika metoder för att göra det enklare att gå från studier till arbete. Det tjänar alla på; studenten, arbetsgivarna, lärosäten och samhället. Studenten får inte bara möjlighet att träna på att använda sin kunskap i en verksamhet, utan kanske också en bättre idé om vad hen vill ägna sig åt efter studierna och vilka kurser som kan underlätta att nå fram till ett initialt karriärmål. Arbetsgivarna vinner genom att få in aktuell kunskap i organisationen, men också genom att de får en länk till lärosätet. För lärosätena kan detta också bli ytterligare en kontaktyta med det omgivande samhället och bidra till en större förståelse för hur de kan bidra till att lösa aktuella utamningar. Att det är en samhällsekonomisk vinst att korta tiden mellan studier och arbete är en självklarhet.

Det avtal som nu har träffats gäller inom det statliga området, men förhoppningsvis kan det inspirera andra arbetsgivare att ta fram avtal för studentmedarbetarskap. Att vara studentmedarbetare innebär att en studerande, under maximalt fyra terminer, kan ha en tidsbegränsad deltidsanställning i statlig verksamhet. Arbetet ska vara kvalificerat och får högst omfatta 25 procent av en heltid. Viktigt också är att det finns en skrivning om att arbetsgivaren ska ta hänsyn till studentens behov av att delta i obligatoriska moment i undervisningen när arbetet planeras.

I sammanhanget vill jag passa på att förtydliga att avtalet om studentmedarskap aldrig får användas som ett argument för att begränsa studiemedlen. Det måste alltid vara möjligt att studera utan att arbeta vid sidan om. Avtalet får inte heller bli ett skäl för lärosätena att undslippa sitt ansvar när det gäller att se till att alla utbildningar på ett bra sätt förbereder studenterna för det kommande arbetslivet.

I nuläget är det naturligtvis svårt att uttala sig om effekterna av förslaget, men jag ser med spänning fram emot en utvärdering.