Om behovet av karriärvägar för forskare

Naturvetaren Johan Kreuger figurerade igårdagens Uppsala nya tidning med en initierad artikel om behovet av karriärvägar för unga forskare. När autonomiutredningen genomförs är det viktigt att karriärsystemen vid de olika universitet blir jämförbara och internationellt gångbara.

Marita Teräs, kommunikationschef Naturvetarna