Tydliga signaler krävs kring hot och våld i offentlig sektor

Tjänstemän på myndigheter hotas varje dag. Det är rubriken på en artikel som publicerades i DN igår. En väldigt talande och samtidigt djupt problematisk rubrik. Man har tittat närmare på antalet rapporterade fall av hot och våld vid fem myndigheter; Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kronofogden, Migrationsverket och Skatteverket. Det man finner i DNs undersökning är att Kronofogden och Arbetsförmedlingen är särskilt utsatta.

Precis som konstateras i artikeln är detta inte bara en fråga om arbetsmiljö utan också en fråga om demokrati. Med anledning av detta anordnade Naturvetarna tillsammans med ett par andra förbund ett seminarium på temat för ett par veckor sen. Seminariet kallade vi för ”Hot och våld på jobbet – Ett hot mot demokratin?”. Under seminariet var de flesta rörande överens om att hot och våld mot tjänstemän inom offentlig sektor är mycket problematiskt och att detta är något man måste ta tag i. Däremot var inte de politiker som var på plats helt med på frågeställningen för seminariet och var inte beredda att ställa helhjärtat upp på att det de facto är ett hot mot demokratin. Jag håller inte med!

Mot bakgrund av vad våra kartläggningar har visat om arbetsmiljön för våra inspektörer anser jag att det verkligen är ett hot mot demokratin. Bombdådet mot Rättscentrum i Malmö i förra veckan och bombhoten mot tingsrätter bekräftar denna bild. Men det är som sagt dessvärre bara toppen på isberget och ett symptom för en sjukdom som är vida utspridd i Sverige idag. DNs artikel igår bekräftar också bilden och i nästa vecka stänger vår löneenkät där vi har följt upp problematiken med hot och våld hos våra medlemsgrupper. Jag ska absolut inte föregripa vad som kommer att bli resultatet av frågorna om hot och våld i vår enkät…men jag är dessvärre helt övertygad om att denna bild kommer att bekräftas ytterligare en gång.

Det är hög tid att man från regeringshåll skickar tydliga signaler om att det är dags att ta tag i detta! Jag vet, det kanske är mycket att begära utifrån den parlamentariska situation Sverige befinner sig i för närvarande men samtidigt borde detta verkligen inte vara en fråga där det bör råda något partipolitiskt käbbel överhuvudtaget. Man behöver inte ens vara överens om att det är ett hot mot demokratin (även om det vore tacknämligt) men däremot måste alla signaler om det otroligt utbredda arbetsmiljöproblem som detta är inom offentlig sektor tas på allvar.

Tid att agera!

Hylla den som hyllas bör, dags för skyddsombudens dag!

Den 23 oktober uppmärksammar Saco skyddsombud genom Skyddsombudens dag, för att synliggöra skyddsombudens viktiga uppdrag. En av de frågor som skyddsombud kan arbeta med, i samverkan med arbetsgivaren och lokala fackliga organisationer, är förebyggande åtgärder när det gäller hot och våld. Eftersom detta, som jag skrivit om vid upprepade tillfällen, numera förekommer i en allt större omfattning på nätet för flera av våra professioner är det en komplex fråga.

En svår men också otroligt inspirerande utmaning för de skyddsombud som berörs av detta, där de självfallet också behöver få stöd från Naturvetarna och Saco. Skyddsombud kan göra en väldigt stor insats när det gäller detta och hur arbetsgivare hanterar dessa frågor. Karin Fristedt, arbetsmiljöutredare på Saco, har redan uttryckt väldigt väl i ett blogginlägg, som jag citerar här nedan, det oerhört viktiga arbete som skyddsombud gör.

”En betraktelse över livet ger bilden av att det som fungerar märker man inte så mycket av. Vi förväntar oss att bussen ska komma i tid och när den är försenad blir vi upprörda. På samma sätt förväntar sig nog de flesta av oss att i 2000-talets Sverige ska vi ha kommit så långt, att arbetsmiljön på våra arbetsplatser är god, eller åtminstone tillfredsställande. Och många gånger är ju så fallet. Men inte alltid.

Uppdraget som skyddsombud är ett av de viktigaste förtroenden man kan få av sina kollegor. Det är arbetsgivaren som har ansvar för arbetsmiljön men arbetsmiljöarbetet ska bedrivas tillsammans med arbetstagarna och deras representanter, skyddsombuden. Kanske tycker du inte alltid att ert skyddsombud märks, och när han/hon gör det, kommer med en del svåra frågor. Kanske en sådan där undersökande och pådrivande person. Men, det är ju just det som är skyddsombudets uppdrag.

Att se till att allt rullar på, i den eviga cirkeln av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att se till att arbetsgivaren undersöker, riskbedömer, åtgärdar och följer upp – allt det som krävs för att du och dina kollegor ska få en bra, säker och tillfredsställande arbetsmiljö. Det är alltså av stor betydelse att skyddsombuden får bra förutsättningar och verktyg för att utföra sitt uppdrag…

…alla har vi glädje av ett duktigt skyddsombud; arbetstagarna, den fackliga organisationen och inte minst arbetsgivarna. Nu är det dags att synliggöra våra hjältar i det fördolda – skyddsombuden!”

Fokus för Skyddsombudens dag är en föreläsning som hålls på Saco under förmiddagen den 23:e, men som även kan följas på Saco play, om kontorets och arbetets inverkan på hälsa och produktivitet. Föreläsningen bygger på ett projekt som Stressforskningsinstitutet genomfört kring dessa frågor. Alla skyddsombud är självfallet välkomna men även andra som har ett intresse för arbetsmiljöfrågor.