Nytt år, nya aktiviteter…

Aldrig är det så många som är så engagerade i så mycket som i början av januari. Ett nytt år innebär en chans till nystart: kalendrar går åt som smör, tidningarna fylls med tips om hur man kommer igång med ”sitt nya hälsosamma liv”, gymmen är fullbelagda och Facebook fullkomligen svämmar över av ”nu kör vi-”statusuppdateringar. Det är något på en gång fint och sorgligt i det här. Å ena sidan hoppet och ambitionerna, å andra sidan vetskapen om att kalendrar glöms bort, gymmen töms och att bullbilder åter blir vanligt förekommande i Facebookflödet… För tricket är ju inte att komma igång; den verkligen utmaningen ligger i att hålla i och att hålla ut. Att realisera, helt enkelt.

Forskningspolitikens 2013 går i realiserandets tecken. Med forskningspropositionen på plats är det dags att se till att regeringens satsningar – för det är verkligen satsningar det är fråga om – för de kommande fyra åren får full utväxling. De nya miljonerna till life science-sektorn ska hitta rätt, universiteten och högskolorna anpassa sig till höjda basanslag och Vetenskapsrådet står inför den grannlaga uppgiften att hitta sätt att öka rekryteringen av internationellt framstående forskare.

Naturvetarna då? För vår del kommer mycket att handla om att följa och att följa upp arbetet med forskningspropositionen. Vilka effekter får det faktum att en större andel av forskningsresurserna fördelas på basis av kvalitet? Kommer storsatsningen på Sci Life Lab leda till att forskningsinfrastrukturen och -kompetensen från det numera nedlagda Astra Zeneca i Södertälje tas till vara? Och kommer universiteten och högskolorna att använda sina utökade resurser till att satsa på att skapa förutsättningar för långsiktighet i sin forskning och utbildning?

Vår ambition är naturligtvis att också hjälpa till att underlätta att de nya satsningarna får så god effekt som möjligt. Av denna anledning arrangerar vi exempelvis ett seminarium för att diskutera ledarskap inom svensk forskning i slutet av januari Var är vi påväg och vem styr? och inom kort kommer vi att genomföra undersökning om just det akademiska ledarskapet.

Vi kommer också att följa upp diskussionen om rörlighet som vi startade i höstas med publiceringen av Jag kan inte men andra borde – en undersökning om rörlighetens status bland svenska forskare. Förra veckan var jag tillsammans med Frida Lawenius (chef för kommunikation och samhälle på Naturvetarna) och Sanna Johansson (ombudsman på Naturvetarna) på Utbildningsdepartementet för att diskutera hur vi kan förbättra förutsättningarna för svenska forskare att röra sig och samverka mer med statssekreterare Peter Honeth. Den 17 april arrangerar vi seminariet Bubbel & Debatt på samma tema (mer information publiceras på vår webb inom kort).

Januari och dags för omstart och nystart men också för uppstart. Hur det går och om vi håller ut längre än alla stolta ägare till nyinköpta gymkort kan du följa här på bloggen…

Sofie Andersson