Kommer man någonsin nå politisk konsensus kring a-kassan?

Lyssnade just på en hearing om a-kassan i förmiddags. Vad kan man säga om det då? Jo, det var gott kaffe och fika…då jag tittade på en livestream på min dator hemifrån. Hushållet innehar en perkulator (gott kaffe) och när man själv väljer fikat kan det ju inte gå fel. Det blev en högtidsstund, i fikamått mätt, och seminariet var också helt ok. Ibland blir livet inte riktigt som man tänkt sig och i morse var en sådan dag. Jag insåg att jag inte skulle hinna i tid till hearingen när jag lämnade det sista stoppet på vägen, dotterns förskola. Det är inte kul att komma mitt i ett seminarium, dels missar man en massa intressanta diskussioner och dels blir man den där idioten som går i vägen för kameran, snavar över mikrofonsladden…eller som (oavsett om man är extremt klantig eller inte) i alla fall är ett störningsmoment.

Vad göra? Man frågar sig naturligtvis om ett sådant här seminarium med diverse riksdagsledamöter m.m. kan äga rum den 10 oktober 2012 utan webbsändning? Svaret på den frågan är naturligtvis…bambuser! Snabbt hem med andra ord med laptopen i högsta hugg och min analys av vårt mediesamhälle idag visade sig vara korrekt. Det blev en intressant diskussion och jag tar med mig många tänkvärdheter, positiva sådana, som jag ska fortsätta grubbla på. Men det som gjorde starkast intryck på mig var dessvärre inte olika diskussioner om höjt tak, hur högt taket ska vara, vilka som ska omfattas, hur man ska differentiera m.m. utan snarare tankegångar om den parlamentariska socialförsäkringsutredningen, och då negativa sådana.

Jag är fascinerad av hur lite som har hänt i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen till dags dato, oroad över hur otroligt långt man verkar vara från att nå någon sorts form av politisk konsensus kring a-kassan (då det krävs för att man ska få en stabil och långsiktig lösning) och blir oerhört trött när jag inser hur långt bort slutbetänkandet ligger. Det framgick väldigt tydligt vid seminariet hur långt ifrån varandra de politiska partierna står. Nu kanske någon invänder att det är inneboende inom politiken och att man ofta får ”agree to disagree”. Men just när det gäller en sådan här fråga krävs det långsiktighet och konsensus, det är precis därför man tillsätter en parlamentarisk utredning.

För att klargöra så gavs kommittédirektivet Hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet vid ett regeringssammanträde den 29 april 2010. Slutbetänkandet skulle enligt det initiala direktivet vara klart den 15 maj 2013. Men sedan kom man på att man hade missat vissa intressanta aspekter kring bland annat arbetslöshetsförsäkringen och beslutade den 13 september 2012 om ett tilläggsdirektiv. Nu ska slutredovisningen istället ske den 31 januari 2015. Visst förtjänar frågan att utredas ordentligt och att man nu tar med aspekter som borde varit med från början är naturligtvis bra, även om de som sagt borde varit med från början. Nu får vi ytterligare drygt 1 ½ år med den nuvarande arbetslöshetsförsäkringen som samtliga politiska partier åtminstone verkar helt överens om inte fungerar något bra, det är också det enda de är överens om som det verkar.

Låter väl rimligt att det ska ta ca 2 ½ år för de politiska partierna att nå slutsatsen att vi inte kan ha det som idag, som väl någonstans också ligger till grund för själva utredningen, eller vad säger du? Tendensen har dessutom varit tydlig långt innan tilläggsdirektivet kom om att det inte händer så ofantligt mycket inom utredningen. Vi har ett nätverk inom Saco som diskuterar socialförsäkringsutredningen för att göra inspel m.m. och där har sammanträden vid upprepade tillfällen ställts in med motiveringen ”Inget nytt att ta ställning till från Socialförsäkringsutredningen”. Men för att vara rättvis så har två delbetänkanden och en rad underlagsrapporter ändå kommit från utredningen under dessa år och det som jag främst reagerar på är ändå bristen på samförstånd mellan parlamentarikerna.

Jag hoppas verkligen att utredningen kan ta fart nu för jag anser annars att det bästa som har kommit ur utredningen hittills är deras snygga hemsida och det säger väl egentligen allt även om jag är väldigt svag för webbsidor med fliksystem…