Pinsamt för Högskoleverket

För några dagar sedan skrev jag här om hur viktigt det är att fundera över syftet med den högre utbildningen. Varför ska vi egentligen lägga åtskilliga miljarder varje år på utbildning? Till syvende och sisdt handlar det naturligtvis om att utbildning är ett verktyg för att sprida och generera ny kunskap. Den som studerar ska helt enkelt kunna lite mer och vara lite klokare efter att ha avslutat en universitets- eller högskoleutbildning. För att studenterna ska ha en chans att faktiskt lära sig det det är meningen att de ska lära sig måste de få rätt möjligheter att göra så. De måste ges förutsättningar att tillgodogöra sig ny kunskap och, viktigast av allt, utbildningen måste hålla hög kvalitet.

I Sverige är det den statliga myndigheten Högskoleverket (HSV) som ansvarar för att säkerställa att svensk högre utbildning håller hög kvalitet. HSV genomför kontinuerligt utvärderingar av samtliga universitets- och högskoleutbildningar som resulterar i olika typer av utlåtanden. I värsta fall kan ett dåligt betyg leda till indraget examenstillstånd. Högskoleverket granskas i sin tur av den europeiska samarbetsorganisationen The European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). ENQA utför alltså samma typ av utvärderingar som HSV gör, fast på HSV och dess systermyndigheter runt om i Europa.  När nu resultatet från ENQA:s senaste granskning presenteras är det inte utan att man blir lite orolig:svenska Högskoleverket uppfyller nämligen inte längre kriterierna för medlemskap! Problemet tycks framförallt vara att det utvärderingssystem som HSV numera använder sig av, med fokus på resultat istället för processer, inte i tillräckligt hög grad stöttar lärosätena i deras utvecklingsarbete. Högskoleverket har nu två år på sig att återkomma till ENQA med förslag på åtgärder för att komma till rätta med bristerna.

Med tanke på hur hårt det nya utvärderingssystemet kritiserats av stora delar av hela det utbildningspolitiska Sverige så är detta dåliga nyheter för både regeringen och HSV. För regeringen är ENQA:s kritik ett ifrågasättande av själva grundtanken – dvs. att studenternas resultat ska vara i fokus – med utvärderingssystemet. För HSV:s del är betyget snarare ett underkännande av myndighetens arbetssätt och brist på att kombinera det nya synsättet med de europeiska riktlinjerna för utvärdering.

Statssekreterare Peter Honeth (fp) säger i en kommentar att den övergripande inriktningen på utvärderingssystemet kommer att ligga kvar även om någon form av komplettering kan komma att bli aktuell. Universitetskansler Lars Haikola svarar å sin sida egentligen inte på kritiken utan konstaterar bara att det inte måste finnas någon motsättning mellan de europeiska riktlinjerna och det svenska resultatfokuset per definition. Frågan som uppkommer blir så varför HSV inte lever upp till kraven?

Betydelsen av att den högre utbildningen håller hög kvalitet kan inte överskattas. Vi måste vara säkra på att de resurser vi investerar faktiskt används på rätt sätt, vilket innebär att HSV har en nyckelroll att spela. Att Högskoleverkets arbete nu underkänns för att inte leva upp till ENQA:s medlemsvillkor behöver inte nödvändigtvis betyda att myndigheten misslyckats med sitt uppdrag. Men underkännande måste tas på allvar. Rätt hanterat kan det kanske t.om. resultera i en konstruktiv diskussion om vad kvalitet är och hur man bär sig åt för att mäta det egentligen.

Sofie Andersson

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.