Vi lär oss inte av våra misstag

En kollega tipsade mig om en artikel i Harvard Business Review. Den handlar om hur vi lär oss. Tydligen har vi utomordentligt svårt att lära av våra misstag, däremot lär vi oss av framgång. För en gammal djurtränare som jag är det självklart. Positiv förstärkning är otroligt mycket mer effektivt än negativ. Överhuvudtaget är det helt omöjligt att lära in nya saker med det senare. Enda gången det kan vara effektivt är när man vill få bort ett oönskat beteende, men då krävs förstås att man belönar ett önskat alternativ. Roligt att hjärnforskningen kan ge vetenskapligt stöd åt detta. Läs mer på http://hbr.org/2010/01/success-gets-into-your-head-and-changes-it/ar/1

Träna naturvetenskap och kommunikation samtidigt

I ett av de senare numren av Science (http://www.sciencemag.org/cgi/content/summary/328/5977/405)  föreslår chefredaktören Bruce Albert att barn med läs- och skrivsvårigheter i högre utsträckning ska arbeta med vetenskapliga texter. På så sätt skulle de kunna få ett försprång inom det naturvetenskapliga området och en chans till bättre självförtroende. Dessutom skulle barn som både har svårt med både språk och matematik inte behöva tillbringa lika mycket tid med extraundervisning. Bra idé tycker jag.

Gemensam djurskyddslagstiftning i EU

Jag läser på atl.nu (http://www.atl.nu/Article.jsp?article=59798&nyhetsbrev&a=Paulsen%20får%20EU%20med%20sig) att Marit Paulsen är på väg att få igenom en gemensam djurskydslagstiftning i EU. Väldigt bra om lagen verkligen kommer att innebära att djuren i EU får det bättre. Det förutsätter förstås att efterlevnaden kommer att kontrolleras på något sätt. Mindre bra att den svenska djurskyddslagstiftningen i så fall sannolikt kommer att försvagas. För som Marit Paulsen påpekar, så är det osannolikt att alla övriga länder kommer att vara villiga att gå lika långt som Sverige. Djurskyddskrav är inte heller giltiga som skäl för att störa den fria handeln enligt WTO, så för oss som bryr oss återstår snart bara att köpa direkt från gård, vilt eller att ta steget fullt ut och bli vegetarianer.

Vår utbildning för att göra naturvetare mer affärsmässiga uppmärksammas

Naturvetarna har tillsammans med Lund University Commissioned Education utvecklat en ny unik utbildning för naturvetare. Utbildningen är, speciellt framtagen för att komplettera de naturvetenskapliga utbildningar där affärsmannaskap inte ingår som en naturlig del.
Vi har skrivit om denna utbildning på Naturvetarnas hemsida vid flera tillfällen. Nu har detta projekt uppmärksammats av IDG tidningarna:

Samhällsvetenskapen kan inte rädda världen

Samtidigt som vårt samhälle blir allt mer beroende av naturvetenskaplig kompetens verkar det paradoxalt nog som att insikten om detta minskar. Mänskligheten har alltid varit beroende av att känna till och förstå naturen. Att kunna förutsäga hur bytesdjur rör sig eller veta vilka växter som är näringsrika eller kan lindra olika åkommor var för de första mänskliga samhällena bokstavligen livsnödvändigt. Ingen skulle nog på den tiden kommit på tanken att hävda att det är bättre att lära sig samhällsvetenskap.