Omstridda arbetsmarknadsanalyser

Än en gång är Högskoleverkets (HSV) analyser över naturvetares arbetsmarknad ute i blåsväder. Denna gång är det uppgiften om att hippologerna inte får jobb som ifrågasätts. Enligt Göran Dalin, som är ansvarig för hipplogutbildningen på SLU, stämmer inte HSV:s siffror med den uppföljning de själva har gjort där 86 procent har arbete inom hästsektorn idag . Etableringsgraden för de som examinerades 2006/2007 låg för flertalet grupper på runt 60 procent 2008 i HSV:s rapport. Naturvetarna har inte gjort någon egen uppföljning av etableringen av naturvetare, men arbetslösheten bland de egna medlemmarna har legat på låga nivåer för de flesta naturvetargrupperna under hela lågkonjunkturen.

Marita Teräs, kommunikationschef Naturvetarna

Share

En ung kvinnlig världskänd geolog

Professor Vivi Vajda är den fjortonde Årets geolog. För att få titeln krävs att man på ett positivt och förtjänstfullt sätt flyttat fram geologins position i samhället. Vivi Vajda har gjort precis detta. Inte nog med att hon är en internationellt erkänd forskare. Hon har också visat ett stort engagemang för att föra ut geologin till en bredare allmänhet. Hon har publicerat många populärvetenskapliga artiklar, uppträtt i TV, tidningar och radio, guidat under Geologins dag, samt är och har varit aktiv i många organisationer som på olika sätt för fram geologin. UNESCOs Scientific Board of the International Geoscience Programme, Kungliga Vetenskapsakademins Kommitte för vetenskap och skola, Svenska Nationalkommitten för Geologi samt Geologiska Föreningen och Geologsektionen är några exempel. I tidningen Naturvetare kan du läsa mer om Årets geolog.

Firandet av Årets Geolog ägde rum den 11 november på Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) i Uppsala. Inledde gjorde professor Stefan Bengtson, Enheten för paleozoologi på Naturhistoriska riksmuseet som berättade om ”De första landdjuren”, åtminstone ca 2,2 miljarder år gamla. Därefter berättade professor Per Ahlberg, Institutionen för organismbiologi på Uppsala universitet, om hur ryggradsdjuren tog steget från vatten till land, förmodligen för omkring 395 miljoner år sedan.

Vivi Vajda själv avslutade temaföredragen ”Livsviktigt i det geologiska arkivet” med att berätta om ”Globala katastrofer i Jordens historia”. Hon koncentrerade sig på ett – och förmodligen det mest omfattande av minst fem massutdöenden, det som ägde rum för ca 65 miljoner år sedan, då 75 procent av allt liv utplånades, bland annat dinosaurierna. Som avrundning visade docent Karin Eriksson, som för övrigt var den allra första Årets Geolog, ”Glimtar från vulkaner i när och fjärran”, varefter hon fick ta emot Hiärnepriset. En spansk-ungersk buffé i SGUs restaurang avslutade evenemanget.

Christer Åkerman, ordförande för Geologsektionen inom Naturvetarna

Share

Sviktande kemiintresse

Blev glad över att det finns några som tar det bristande intresset för kemi bland dagens ungdomar på allvar när jag läste fredagens debattinlägg i Dagens industri. Anna-Maria Tiverts på Kemistsamfundets, samt ett antal universitets- och näringslivsföreträdare står bakom inlägget. När utbildningsplatserna på universiteten gapar tomma är det uppenbart att vi borde fråga oss varför. Troligen finns det flera skäl till att det ser ut som det gör. En ensidig rapportering i medierna om riskerna med kemikalier, brister när det gäller kemiundervisningen och en otydlighet från politikerna när det gäller kemin möjligheter för att till exempel klara utmaningarna inom klimatområdet, samt skapa jobb i Sverige. Till detta finns problem med arbetsgivarna visserligen säger sig behöva kemisk kompetens, men sällan är beredda att betala särskilt mycket för att få det. En tydlig signal gentemot dagens ungdomar när det gäller vad som räknas.

Marita Teräs, kommunikationschef Naturvetarna

Share

Matematiker protesterar mot mandatfördelningen i riksdagen

Matematikprofessorn Svante Linusson kritiserar den nuvarande vallagen i en intressant artikel i Svenska Dagbladet. Trots att Alliansen fått fler röster än den samlade oppositionen riskerar de att hamna i minoritet i riksdagen.

Marita Teräs, kommunikationschef Naturvetarna

Share