Seglivad myt

När ska vi en gång för alla avliva myten om att röligheten på den svenska arbetsmarknaden är låg? Siffror från SCB pekar på något helt annat. Svenskar är benägna att röra på sig och det gäller oavsett om vi med det menar att flytta till en annan ort eller att söka sig till en ny arbetsgivare.

Inom EU ligger vi i topp enligt Eurofonds undersökning ”Mobility”, http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2007/03/en/1/ef0703en.pdf, följa av våra nordiska grannländer Danmark och Finland. Den undersökningen visar också att bra trygghetssystem, god ekonomisk standard och utbildning är faktorer som stimulerar rörligheten.

För naturvetare är det tycks det vara helt naturligt att arbeta i ett annat land en period. Deras kompetens är efterfrågad i hela världen och arbetsspråket är ofta engelska. Dessutom är lönerna ofta högre. Kanske kan detta vara ett argument för att satsa på en naturvetenskaplig utbildning som biter på ungdomar som längtar ut i världen.

Marita Teräs, kommunikationschef Naturvetarna