Teknikens möjligheter

Jag kan inte annat än att hålla med Lars Dahmén. Sverige behöver, precis som han skriver i artikeln Ta tillbaka tätpositionen i Computer Sweden, en vision om teknikens möjligheter. Lars Dahméns utgångspunkt är it-politiken, men detta är bara ett av de områden där Sverige har möjlighet att gå i täten. Life science och Clean Tech är exempel på andra tillväxtbranscher där vi har möjlighet att ligga före. Sacoförbundet Naturvetarna har många medlemmar i samtliga dessa branscher och är självklart angelägna om att arbetsmarknaden för naturvetare ska vara bra även fortsättningsvis. Detta är viktigt om vi ska få fler ungdomar att satsa på en naturvetenskaplig utbildning, men också för att skapa tillväxt i Sverige och med det fler arbetstillfällen åt en bredare skara än bara naturvetare. För att lyckas behövs visioner och en politik som stimulerar innovationer och entreprenörskap samt fortsatta satsningar på utbildning och forskning.  I vårt idéprogram Naturvetarnas framtidsrecept har vi utvecklat dessa tankegångar ytterligare.

Marita Teräs, kommunikationschef Naturvetarna

Share

Sviktande kemiintresse

Blev glad över att det finns några som tar det bristande intresset för kemi bland dagens ungdomar på allvar när jag läste fredagens debattinlägg i Dagens industri. Anna-Maria Tiverts på Kemistsamfundets, samt ett antal universitets- och näringslivsföreträdare står bakom inlägget. När utbildningsplatserna på universiteten gapar tomma är det uppenbart att vi borde fråga oss varför. Troligen finns det flera skäl till att det ser ut som det gör. En ensidig rapportering i medierna om riskerna med kemikalier, brister när det gäller kemiundervisningen och en otydlighet från politikerna när det gäller kemin möjligheter för att till exempel klara utmaningarna inom klimatområdet, samt skapa jobb i Sverige. Till detta finns problem med arbetsgivarna visserligen säger sig behöva kemisk kompetens, men sällan är beredda att betala särskilt mycket för att få det. En tydlig signal gentemot dagens ungdomar när det gäller vad som räknas.

Marita Teräs, kommunikationschef Naturvetarna

Share

Seglivad myt

När ska vi en gång för alla avliva myten om att röligheten på den svenska arbetsmarknaden är låg? Siffror från SCB pekar på något helt annat. Svenskar är benägna att röra på sig och det gäller oavsett om vi med det menar att flytta till en annan ort eller att söka sig till en ny arbetsgivare.

Inom EU ligger vi i topp enligt Eurofonds undersökning ”Mobility”, http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2007/03/en/1/ef0703en.pdf, följa av våra nordiska grannländer Danmark och Finland. Den undersökningen visar också att bra trygghetssystem, god ekonomisk standard och utbildning är faktorer som stimulerar rörligheten.

För naturvetare är det tycks det vara helt naturligt att arbeta i ett annat land en period. Deras kompetens är efterfrågad i hela världen och arbetsspråket är ofta engelska. Dessutom är lönerna ofta högre. Kanske kan detta vara ett argument för att satsa på en naturvetenskaplig utbildning som biter på ungdomar som längtar ut i världen.

Marita Teräs, kommunikationschef Naturvetarna

Share