Chef på dagen och sömnlös på natten

Naturvetarna genomförde i våras en enkät riktad till chefer inom skogsbranschen. Resultatet av enkäten har nu publicerats i en kortare rapport.

En av de intressantaste observationerna är att hela 53 procent av de chefer som besvarade enkäten upplever att arbetet påverkar sömnen negativt. Kan detta ha att göra med att chefen är oersättlig eller är det så att man inte kan/vill delegera?

Detta är bland annat en av de saker som Naturvetarna kommer att följa upp och titta närmare på i en separat studie, för så ska det naturligtvis inte behöva vara. Ta gärna del av analysen på Naturvetarnas hemsida.

Kristofer Jervinge

Share

Eurokrisen slår hårt mot läkemedelsbolagen!

Senast i torsdag skrev Marita här på bloggen om ytterligare uppsägningar inom Life science branschen. I gårdagens DN gavs ytterligare dystra besked kopplat till läkemedelsbolagen. Det är Pia Gripenberg som har gjort en börskrönika där hon analyserar hur skuldkrisen i södra Europa slår mot läkemedelsbolagen.

I dagsläget har Portugal, Spanien, Italien och Grekland över 130 miljarder kronor i skulder till olika företag inom läkemedelsbranschen. Skulder som dessa länder inte betalar! Detta påverkar naturligtvis branschens förmåga och vilja att investera i forskning, vilket i sin tur påverkar branschens villkor i Sverige. Om Grekland skulle lämna Euron skulle det bli än värre då nedskrivningar av skulder är att vänta och prissättningen på läkemedel i Europa skulle skakas om (alla andra länder vill betala samma låga pris som de krisande länderna) enligt Gripenberg.

Samtidigt så är det, precis som det skrevs på bloggen i torsdags, självfallet inte ovidkommande vad nationer gör för att främja olika branscher. Lite så som Anders Borg agerar när det gäller Eurokrisen; engagerat, handlingskraftigt och proaktivt; skulle regeringen behöva agera även när det gäller klimatet för Life science i Sverige. Att avvakta till höstbudgeten är inte aktuellt lika lite som det är aktuellt att bara sitta med benen i kors och hoppas att Eurokrisen ska blåsa över.

Det här börjar bli som ett mantra men det är dags för regeringen att agera när det gäller Life science!

Kristofer Jervinge

Share

Loreen, kollektivavtal och Sveriges landslag i fotboll?

Tog mig en funderare på den 6 juni om vad vi kan vara stolta över i Sverige, då den där riktiga euforin inte riktigt ville infinna sig hos mig nationaldag till trots. Det är så klart massor med saker kom jag fram till och just då kändes Loreen nära till hands, inte minst då det var lite eufori som jag var ute efter. Sömndrucken satte jag mig vid datorn med en kopp kaffe i handen och satte på ett youtube-klipp av krossen i Baku i bakgrunden samtidigt som jag scannade av dagstidningarnas debattsidor på webben. Som av en händelse fick jag syn på en artikel där bemanningsbranschen uttalade sig på SvD:s debattsidor om att villkoren ser väldigt bra ut för de anställda inom branschen.

Det man tog som en måttstock på goda villkor var att 97 procent av de anställda inom branschen har kollektivavtal. Jag är inte ute efter att försvara bemanningsbranschen eller de villkor som råder för de anställda där (vilket var syftet med debattartikeln) men i min stilla, nåväl inte så stilla då Loreen sjöng för full hals i bakgrunden, kontemplation gick ett ljus upp för mig. Den svenska modellen är något som vi kan vara riktigt stolta över, det visste jag så klart redan med tanke på var jag arbetar, men mitt första inlägg på Naturvetarnas blogg kändes plötsligt givet. Dags att prata kollektivavtal och fackliga kärnvärden i nationaldagens svallvågor!

Den svenska modellen med kollektivavtal är överlägsen lagstiftning! Det leder till få konflikter på arbetsmarknaden, ett tryggt företagsklimat och förhoppningsvis till lokala överenskommelser som är anpassade till förutsättningarna på en given arbetsplats. Ett modernt utformat kollektivavtal ska enligt Naturvetarna vara flexibelt, både i relation till individens förändrade behov över tid och till förändringar som sker på arbetsmarknaden och i de enskilda verksamheterna.

Ibland händer det att någon part på arbetsmarknaden eller en politisk företrädare gör ett uttalande om att vi måste lagstifta om minimilön, arbetsgivares skyldighet att ha försäkringar för sina anställda m.m. Jag skulle vilja påstå att de i dessa fall gör en groda och borde, och oftast gör, en pudel! Den svenska kollektivavtalsmodellen är överlägsen lagstiftning då de lokala kollektivavtalen är anpassade till lokala förutsättningar.

Loreen och den svenska modellen, två orsaker att brösta upp sig så här ett par dagar efter den 6 juni. Nu får vi se om Z och hans gäng kan leverera i fotbolls-EM som börjar idag också och göra oss stolta. Ni vet väl förresten att de fotbollsspelare som spelar i fotbollsallsvenskan i Sverige omfattas av kollektivavtal. Naturvetarna är av förklarliga skäl inte part i målet men ändå…visst känner man sig väldigt stolt över en sån sak.

Läs mer om vad Naturvetarna tycker om kollektivavtal här:
http://www.naturvetarna.se/anstallning_avtal/Kollektivavtal/

Kristofer Jervinge

Share